KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİ

KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİ

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

İnternet sitemizi ziyaretiniz sonucunda elde edilen kişisel verileriniz Foreverqueen tarafından KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddeleri uyarınca aşağıda sayılan amaçlarla işlenebilecektir:

– Şirketin insan kaynakları politika ve süreçlerinin planlanması ve icrası,

– Şirketin sunduğu ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin faydalanabilmesi için iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

– Şirketin sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilere zevk, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek tavsiye edilmesi ve tanıtılması için gerekli faaliyetlerin planlanması ve icrası,

– Şirketin yürüttüğü ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

– Şirketin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,

– Şirketin ve Şirketle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-mesleki güvenliğinin sağlanması.

Firmamız ayrıca; Kişisel verileriniz talep edilmesi halinde üyelik kaydı ve kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI KİŞİLER VE AKTARIM AMACI

İnternet sitemizi ziyaretiniz sonucunda elde edilen kişisel verileriniz, kişisel veri işleme kapsamında, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilecektir. . KVK Kanunu'nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar ve amaçlar.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi "kişisel veri"dir. İnternet sitemizi ziyaretiniz kapsamında kişisel verileriniz, Kanundaki veri işleme şartlarına uygun olarak İnternet Sitemizi ziyaretiniz sonucunda teknik iletişim dosyası olan çerezler aracılığıyla toplanmaktadır.

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin yanlış veya eksik işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin kimlere aktarıldığı,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

VERİ SAHİBİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK ALINAN ÖNLEMLER

Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ve veri güvenliğinin sağlanmasına verdiği önem doğrultusunda, Kanun’un 12. maddesi uyarınca veri güvenliğinin Şirketimiz tarafından sağlanması,

– Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

– Kişisel verilere hukuka aykırı erişimi önlemek,

– Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

Uygun güvenlik düzeyinin sağlanması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alır.

2. ÇEREZ POLİTİKASI

Web sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmeniz için çerezleri kullanıyoruz. Çerez kullanılmasını tercih etmiyorsanız tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir veya engelleyebilirsiniz. Ancak bu durumun web sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdaki Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız.

ÇEREZLER NEDİR VE NEDEN KULLANILIR?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

Web sitemizde çerez kullanımının temel amaçları aşağıda sıralanmıştır:

– Web sitesinin işlevselliğini ve performansını artırarak sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,

– İnternet sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinde yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri tercihlerinize göre kişiselleştirmek,

– İnternet sitesinin, sizin ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması.

Alışveriş Sepeti
Oturum aç

Henüz hesabınız yok mu?

Aradığınız ürünleri bulmak için yazmaya başlayın.
Mağaza
Favoriler
0 öğeler Sepet
Hesabım

BİZE MESAJ GÖNDER

    İLETİŞİM BİLGİLERİ

    Fulya District Buyukdere str, 76 34394 Sisli/Istanbul

    0531 526 7160

    info.foreverqueenbrand@gmail.com

    Şirketinize nasıl yardımcı olabileceğimiz hakkında sorularınız mı var? Bize bir e-posta gönderin, kısa süre içinde sizinle iletişime geçeceğiz.