MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıda belirtilen şartlar ve koşullar çerçevesinde aşağıda belirtilen taraflar arasında imzalanmıştır.

  1. 'ALICI' ; (sözleşmede bundan böyle "ALICI" olarak anılacaktır)

AD SOYAD:
ADRES:

  1. 'SATICI' ; (sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)

AD SOYAD:
ADRES:

ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, sözleşme konusu siparişi onaylaması halinde, sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi ek ücretleri ödemekle yükümlü olacağını ve bu sözleşmeyi kabul ettiğini peşinen kabul eder. Bu konuda bilgi verildi.

2.TANIMLAR

Bu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler, karşılarında yazılı açıklamaları ifade edecektir.

BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanını,

BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

KANUN: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan veya yapılacağı vaat edilen malın sağlanması dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal teklifinde bulunan kişi veya namına hareket eden şirketi,

ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi,

SİTE : SATICI'ya ait internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN: SATICI'ya ait internet sitesi üzerinden bir mal veya hizmeti talep eden gerçek veya tüzel kişiyi,

TARAFLAR: SATICI ve ALICI'yı,

SÖZLEŞME: SATICI ile ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL: Alışverişe konu olan taşınır mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanmış yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

KONU 3

İşbu Sözleşme, ALICI'nın siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. SATICI'nın web sitesi aracılığıyla elektronik olarak.

Sitede listelenen ve ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. Beyan edilen fiyatlar ve vaatler güncellenene veya değiştirilene kadar geçerlidir. Periyodik olarak açıklanan fiyatlar, belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4. SATICI BİLGİLERİ

Başlık
Adres
Telefon
Faks
E-posta

5. ALICI BİLGİLERİ

Teslimatçı
Teslimat adresi
Telefon
Faks
E-posta/kullanıcı adı

6. SİPARİŞİ VEREN KİŞİNİN BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Unvanı

Adres
Telefon
Faks
E-posta/kullanıcı adı

7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN(LER) BİLGİLERİ

1. Malın/Ürün(ler)in/Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI'nın internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmişse kampanya süresince ilgili ürünün temel özelliklerini inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

7.2. Sitede listelenen ve ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. Beyan edilen fiyatlar ve vaatler güncellenene veya değiştirilene kadar geçerlidir. Periyodik olarak açıklanan fiyatlar, belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

7.3. Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

ÜRÜN AÇIKLAMASIMİKTARBirim FiyatALTTOPLAM
(KDV DAHİL)

GÖNDERİM TUTARI

TOPLAM :

Ödeme Yöntemi ve Planı

Teslimat adresi

Teslimatçı

Fatura Adresi

Sipariş tarihi

teslim tarihi

Teslimat Yöntemi

7.4.  Ürünün kargo bedeli olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

8. FATURA BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Unvanı

Adres
Telefon
Faks
E-posta/kullanıcı adı
Fatura teslimatı: Fatura, sipariş teslimi sırasında fatura adresine siparişle birlikte gönderilir.
Teslim edilecek.

9. GENEL HÜKÜMLER

9.1.ALICI, SATICI'ya ait internet sitesinde yer alan sözleşme konusu ürünün temel özellikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. ve gerekli onayı verdi elektro çok güzel. . ALICI'nın; Mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından önce Ön Bilgilerin elektronik ortamda teyit edilmesi
SATICI'nın ALICI'ya vereceği adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dahil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt ederim.

9.2. Sözleşme konusu her ürün, teslimatın durumuna göre internet sitesinde ön bilgiler bölümünde belirtilen süre içerisinde ALICI veya ALICI'nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydıyla ALICI'nın ikametgahına olan uzaklığı. teslim edildi. Bu süre içerisinde ürünün ALICI'ya teslim edilememesi halinde ALICI'nın sözleşmeyi fesih hakkı saklıdır.

9.3.SATICI, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, varsa kullanım kılavuzları, ürünün teslimatı için gerekli bilgi ve belgelerle teslim etmeyi taahhüt eder. her türlü kusurdan ari, iyi durumda, yasal mevzuatlara uygun, standartlara uygun iş. İşinin dürüstlük ve doğruluk ilkelerine uygun olarak yerine getirilmesini, hizmet kalitesinin sürdürülmesi ve geliştirilmesini, işin ifası sırasında gerekli özen ve dikkati göstermeyi, sağduyu ve öngörüyle hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. .

9.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI'yı bilgilendirmek ve açık onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

9.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde tüketiciye yazılı olarak bildirimde bulunacaktır. durumu kabul eder ve toplam bedeli 14 gün içerisinde ALICI'ya iade eder. edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.6. ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşmeyi elektronik ortamda teyit edeceğini, sözleşme konusu ürün bedelinin herhangi bir sebeple ödenmemesi halinde kabul eder. ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde SATICI, sözleşme konusu ürünü teslim etmekle yükümlüdür. sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.7. ALICI, sözleşme konusu ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait ürünün haksız kullanımı sonucunda ALICI'ya veya ALICI'nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra Kredi kartının yetkisiz kişilerce kullanılması durumunda, sözleşme konusu ürünün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya aktarılır. ALICI, ödemenin yapılmaması halinde sözleşme konusu ürünü 3 gün içinde kargo bedeli SATICI'ya ait olmak üzere SATICI'ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.8. Tarafların iradesi dışında gelişen, öngörülemeyen durumlar gibi mücbir sebepler nedeniyle SATICI'nın sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edememesi ve teslimatın engellenmesi ve/veya geciktirilmesi halinde. tarafları yükümlülüklerini yerine getirmekten alıkoyarsa, durumu ALICI'ya bildirecektir. kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI ayrıca siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa benzeri ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI'dan talep etme hakkına sahiptir. Siparişin ALICI tarafından iptal edilmesi halinde, ALICI tarafından nakit olarak yapılan ödemelerde, ürün bedeli 14 gün içerisinde nakden ve defaten ödenecektir. ALICI'nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden itibaren 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama sürecinin 2 ila 3 haftayı bulabileceği, bu tutarın ALICI hesaplarına yansımasının SATICI'ya iade edilmesinden itibaren mümkün olduğu konusunda uyarıda bulunur. Banka işlem süreci tamamen banka ile ilgili olup, ALICI'nın olası gecikmeler için SATICI ile iletişime geçmesi gerekmektedir. sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.9. ALICI'nın siteye kayıt formunda belirttiği adres, e-posta adresi, sabit hat ve cep telefonu hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi veya daha sonra kendisi tarafından güncellenmiştir. ALICI'ya iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla diğer yollarla ulaşma hakkına sahiptir. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI'nın yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan eder.onu tanıyorum.

9.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmet kargo şirketinden teslim alınmayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI, teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunmasından sorumludur. Cayma hakkının kullanılması halinde mal/hizmetin kullanılmaması gerekmektedir. Faturanın iade edilmesi gerekmektedir.

9.11. ALICI ile sipariş sırasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI'ya tesliminden önce siparişte kullanılan kredi kartında güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı sahibi colt'un kimlik ve iletişim bilgilerini verecektir.
ALICI, alışverişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini veya kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğunu belirten yazıyı ibraz etmesini ALICI'dan talep edebilir. ALICI talebe konu bilgi/belgeleri sağlayana kadar sipariş dondurulacak olup, söz konusu taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde SATICI siparişi iptal etme hakkına sahiptir.

9.12. ALICI, SATICI'ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve sair bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle SATICI'nın uğrayacağı her türlü zararın derhal ödeneceğini beyan eder. SATICI'ya ilk bildirimde bulunulması üzerine nakden ödenir. tazmin etmeyi peşinen beyan ve taahhüt eder.

9.13. ALICI, SATICI'ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi halde doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ve münhasıran ALICI'yı bağlayacaktır.

9.14. ALICI, SATICI'ya ait internet sitesini kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız veya taciz edecek şekilde, hukuka aykırı bir amaç için veya ALICI'nın maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. diğerleri. Ayrıca üye, hizmetlerin başkalarının kullanımını engelleyen veya zorlaştıran herhangi bir faaliyette (spam, virüs, truva atı vb.) bulunamaz.

9.15. SATICI'nın web sitesi aracılığıyla, SATICI'nın kontrolünde olmayan ve/veya başka üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere bağlantı verilebilir. Bu bağlantılar ALICI'ya gezinme kolaylığı sağlamak amacıyla verilmiş olup, herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve bağlantısı verilen web sitesinde yer alan bilgilere ilişkin herhangi bir garanti teşkil etmemektedir.

9.16. İşbu sözleşmede sayılan maddelerden bir veya birkaçını ihlal eden üye, bu ihlalden dolayı cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olacak ve SATICI'yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Dahası; Bu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde SATICI'nın, üyelik sözleşmesine aykırılık nedeniyle üyeden tazminat talep etme hakkı saklıdır.

10. CAYMA HAKKI

10.1. ALICI; Mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması halinde kişi, ürünün kendisine veya belirtilen kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. SATICI'ya bildirimde bulunmak kaydıyla, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin gösterdiği adrese teslim edilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi dolmadan önce hizmet ifasının tüketicinin onayı ile başladığı hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanılmasından kaynaklanan masraflar SATICI'ya aittir. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

10.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) gün içinde SATICI'ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta yoluyla yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün belirtilen süreler içerisinde kullanılmamış olması şarttır. işbu sözleşmede belirtilen "Cayma Hakkı Kullanılamayan Ürünler" hükümleri çerçevesindedir. . Bu hakkın kullanılması halinde;

a)Üçüncü kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilecek ürünün faturası kurumsal ise, iade tarihinde kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI Kesilmediği takdirde tamamlanmayacaktır.)

b) İade formu,

c)Retue edilecek ürünler
Ürünlerin kutusu, ambalajı ve varsa standart aksesuarlarıyla birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d)SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 gün içerisinde toplam bedeli ve ALICI'yı borç altına sokan belgeleri ALICI'ya iade etmek ve cayma bildirimini almakla yükümlüdür. Mallar 20 gün içinde iade edilir.

e) ALICI'nın kusurundan dolayı malın değerinde bir azalma meydana gelirse veya iade imkansızlaşırsa, ALICI kusuru oranında SATICI'nın zararını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun olmayan şekilde kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından belirlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında yararlanılan indirim tutarı iptal edilecektir.

11. Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Ürünler

ALICI'nın talebi veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve iadesi mümkün olmayan iç çamaşırı, mayo ve bikinileri satın alın.
ALICI'ya teslim edildikten sonra ambalajı ALICI tarafından açılmış olması halinde, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler, sağlık ve hijyen açısından iadeye uygun olmayan ürünler Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve niteliği yasal zorunluluklar gereği ayrıştırılamayan ürünler, abonelik sözleşmesi kapsamında sunulanlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, anında gerçekleştirilen hizmetler Tüketiciye anında teslim edilen elektronik ortam veya gayri maddi mallar ile ses veya görüntü kayıtları, kitaplar, dijital içerikler, yazılım programları, veriler, kayıt ve veri saklama cihazları, bilgisayar sarf malzemeleri, ambalajları satıcı tarafından açılmış ise iade edilemez. ALICI, Yönetmelik uyarınca. Ayrıca, cayma hakkı süresi dolmadan tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması Yönetmelik uyarınca mümkün değildir.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) açılmamış, test edilmemiş, bozulmamış olarak iade edilmelidir. ambalajlama. ve kullanılmamış olmaları gerekir.

12. TEMERRÜT VE YASAL SONUÇLAR

ALICI, kredi kartı ile ödeme işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde, kart hamili ile banka arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve avukatlık ücretini ALICI'dan talep edebilir ve her ne şart altında olursa olsun ALICI'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde ALICI, gecikmeden dolayı SATICI'nın uğrayacağı zarar ve ziyanı ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. borcun ifası.

13. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklarda şikâyet ve itirazlar, tüketici sorunları, Tüketicinin ikamet ettiği veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki hakem heyetine veya tüketici mahkemesine, belirtilen parasal limitler dahilinde iletilecektir. aşağıdaki yasa. Parasal limite ilişkin bilgiler aşağıdadır:

28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli:

a)6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesi uyarınca değeri 2.000,00 (ikibin) TL'nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,

b) Değeri 3.000,00 (üçbin) TL'nin altında olan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,

c) Büyükşehir statüsündeki illerde değeri 2.000,00 (iki bin) TL ile 3.000,00 (üç bin) TL arasında olan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvurulur.
Bu Sözleşme ticari amaçlarla akdedilmiştir.

14. YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ilişkin ödemeyi yaptığında işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. SATICI, sipariş verilmeden önce işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay almak için gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

SATİS ELEMANİ:

ALICI:

TARİH:

Alışveriş Sepeti
Oturum aç

Henüz hesabınız yok mu?

Aradığınız ürünleri bulmak için yazmaya başlayın.
Mağaza
Favoriler
0 öğeler Sepet
Hesabım

BİZE MESAJ GÖNDER

  İLETİŞİM BİLGİLERİ

  Fulya District Buyukdere str, 76 34394 Sisli/Istanbul

  0531 526 7160

  info.foreverqueenbrand@gmail.com

  Şirketinize nasıl yardımcı olabileceğimiz hakkında sorularınız mı var? Bize bir e-posta gönderin, kısa süre içinde sizinle iletişime geçeceğiz.